Astrologia: podstawowe pojęcia

By móc odpowiedzieć na pytanie, co będzie przedmiotem naszego kursu, musimy przyswoić sobie kilka definicji, dzięki którym będziemy w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od zdefiniowania dwóch podstawowych pojęć – astrologia i horoskop – oraz wszystkiego, co jest z nimi związane.

Czym jest astrologia?

Astrologia (z gr. αστρολογία = άστρον + λόγος, dosłownie "nauka o gwiazdach") jest systemem wiedzy, który zakłada wpływ ciał niebieskich na losy człowieka. Astrologię, jako naukę, możemy podzielić na dwie części:

 1. Część teoretyczna astrologii stara się w sposób logiczny uzasadnić wpływ czynników kosmicznych na całokształt życia na ziemi. Część ta często wykracza poza swój zakres i łączy się z szeregiem innych nauk zarówno matematyczno przyrodniczych, jak i humanistycznych.
 2. Część praktyczna astrologii (horoskopia), w skład której wchodzą:
  1. Cześć techniczna, która zajmuje się techniką obliczania horoskopów.
  2. Część interpretacyjna, która jest fundamentem astrologii, zajmuje się interpretacją horoskopu na podstawie licznych przekazów astrologicznych, które były weryfikowane przez liczne pokolenia astrologów.

Astrologia (dokładniej mówiąc horoskopia, czyli część praktyczna astrologii) składa z kilkunastu działów, z których najważniejsze to:

 1. Astrologia urodzeniowa, to dział astrologii, który zajmuje się badaniem wpływu planet na pojedynczego człowieka.
 2. Astrologia partnerska, to dział astrologii, który bada technikami astrologicznymi dopasowanie partnerskie dwóch osób.
 3. Astrologia prognostyczna, to dział astrologii, który na podstawie różnych technik prognostycznych stara się przewidywać przyszłość pojedynczego człowieka.
 4. Astrologia horalna, to dział astrologii, który daje odpowiedź na postawione pytanie. Astrologia horalna jest bardzo podobna systemów dywinacyjnych takich jak Tarot, czy I-Ching.
 5. Astrologia elekcyjna, to dział astrologii, którego celem jest wyznaczenie odpowiedniego momentu na rozpoczęcie jakiegoś wydarzenia.
 6. Astrologia mundalna (polityczna), to dział astrologii, który zajmuje się badaniem wpływu planet na losy całego świata, państwa, czy narodu.

Czym jest horoskop?

Podstawą pracy astrologa jest horoskop, czyli mapa nieba przedstawiająca układ ciał niebieskich sporządzona na określony moment (data i godzina) i miejsce (długość i szerokość geograficzna) danego zdarzenia, na przykład chwilę narodzin jakiegoś człowieka, powstania miasta lub państwa, postawienia pytania, czy w ogóle na początek jakiegokolwiek zdarzenia. Zasadniczymi elementami horoskopu są:

 1. znaki zodiaku,
 2. planety (w tym również Słońce i Księżyc – zwane inaczej Światłami – które w astrologii traktowane są podobnie jak planety i łącznie z nimi wymieniane),
 3. domy astrologiczne,
 4. aspekty planetarne, czyli odległości kątowe między planetami.

 

Materia zosta napisany na potrzeby internetowego kursu astrologii, ktry prowadziem w latach 2005-2006. Z czasem postaram si dorzuci kolejne teksty. Panto.