Strona w budowie Strona w trakcie opracowywania.

Artykuły wprowadzające w podstawy astrologii, pochodzące z książki Tadeusza Doktóra zatytułowanej "Spotkania z astrologią". Teksty zamieszczone za zgodą autora.

Astrologiczny warsztat

Podstawą prognozy astrologicznej jest horoskop, czyli przedstawienie układu ciał niebieskich w określonym momencie, na przykład w chwili narodzin danego człowieka, powstania miasta lub państwa – w ogóle na początku jakiegokolwiek zdarzenia, którego dotyczy tego rodzaju prognoza.

Na ten właśnie moment sporządza się mapę nieba, tak jak jest ono widziane z ziemi, z miejsca, w którym zaszło owo zdarzenie. Zasadniczymi elementami tej mapy są znaki zodiaku, planety (w tym również Słońce i Księżyc, traktowane w astrologii podobnie jak planety i łącznie z nimi wymieniane), tzw. domy astrologiczne i aspekty.

 

Znaki zodiaku – Tadeusz Doktór: Spotkania z Astrologią

Znaki zodiaku oznaczały pierwotnie grupy gwiazd, czyli konstelacje, na których tle przesuwało się Słońce w swoim rocznym ruchu. Z czasem jednak droga Słońca została podzielona na dwanaście równych odcinków po trzydzieści stopni.

Więcej…

   

Planety – Tadeusz Doktór: Spotkania z Astrologią

Tadeusz Doktór

Na astrologicznej mapie nieba, jaką jest horoskop, koło zodiakalne jest względnie nieruchomym punktem odniesienia dla elementów bardziej ruchliwych. Należą do nich przede wszystkim planety. Przesuwają się one na tle znaków zodiaku, czasami poruszając się do przodu, czasami do tyłu (oczywiście, „cofanie” się planet jest złudzeniem wynikającym z geocentrycznego punktu widzenia).

Więcej…

   

Domy astrologiczne – Tadeusz Doktór: Spotkania z Astrologią

Domy astrologiczne, podobnie jak znaki zodiaku, są czynnikiem ukierunkowującym działanie planet. Przesuwanie się planet przez znaki zodiaku wiąże się z ich ruchem na tle ekliptyki, natomiast pozycja planet w domach związana jest z ruchem Ziemi wokół własnej osi.

Więcej…

   

Aspekty planetarne – Tadeusz Doktór: Spotkania z Astrologią

Ostatnia grupa kategorii astrologicznych, którą tu przedstawimy, dotyczy jedynie wzajemnych relacji, w jakich pozostawać mogą opisane już elementy astrologicznej diagnozy. Odnosi się to szczególnie do planet, choć początkowo brano tu pod uwagę przede wszystkim znaki zodiaku.

Więcej…