Strona w budowie Strona w trakcie opracowywania.

Źródła astrologiczne

Fragmenty tekstów autorstwa Ptolemeusza i Morinusa (Jeana Baptiste Morina).  Dodatkowo tekst z książki Tadeusza Doktóra pt. Spotkania z astrologią.