Kursy astrologii w Warszawie

Kursy astrologiczne

Margot GrahamMargot Graham, kierownik Sekcji Astrologii w PTP, zaprasza na kursy astrologii!
 


 

Wkrótce rozpoczną się dwa prowadzone przeze mnie w Warszawie kursy astrologii:

 • podstawowy w sobotę 08.10.05 w godz. 16 - 20;
 • zaawansowany w sobote 15.10.05 w godz. 16 - 20.

Każdy z nich obejmuje 15 spotkań, które będą odbywać się w odstępach 2 tygodniowych (z ewentualnymi odchyleniami).

Orientacyjny program kursu podstawowego:

 • Ogólne wprowadzenie do astrologii i podstawowe elementy horoskopu
 • Zodiak Tropikalny (Zwrotnikowy) i Gwiazdowy, znaki Zodiaku i ich władcy
 • Planety i ich charakterystyka
 • Domy horoskopu, ich opis
 • Posługiwanie się efemerydami i tablicami domów
 • Czas gwiazdowy, słoneczny, lokalny i letni
 • Sporządzanie horoskopu
 • Aspekty miedzy planetami, aspekty silne i słabe, harmonijne i nieharmonijne, orby
 • Retrogradacja planet
 • Władca horoskopu, dyspozytorzy planet, siła poszczególnych planet
 • Węzły księżycowe
 • Przygotowanie do samodzielnej interpretacji horoskopu
 • Dużo dyskusji na wszelkie tematy związane z tematyką kursu.

Celem kursu podstawowego jest poznanie podstaw astrologii dla potrzeb własnych.
Możliwość zakupu programów do wydruków horoskopów.
Uczestnicy otrzymują wiele materiałów pomocniczych.

Dalsze informacje i zgłoszenia pod tel. 22 - 648 68 57.