Witamy, Gościu Serdeczny
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
W dółStrona: 1
TEMAT: Herezje
#6893
Herezje 12 lat(a), 4 mies. temu  
Herezja – pojęcie zaczerpnięte z religii chrześcijańskiej[1] i sensu stricto, odnosi się tylko do wydarzeń w obrębie chrześcijaństwa. Podobne do chrześcijańskiej herezji zjawiska zdarzały się w obrębie innych wielkich religii, mając w nich jednak inne znaczenie, inny wymiar i inne skutki. Dlatego można je określać jako herezję tylko umownie, przez analogię. W tym sensie przez herezję rozumie się poglądy jednostek bądź grupy wyznawców danej religii sprzeczne z dogmatami, podstawowymi zasadami, naukami lub ustaleniami autorytetów konstytuującymi tę religię.

Samo pojęcie herezji (łac. haeresis < gr. αἵρεσις hairesis – "wybór") było znane już przed pojawieniem się chrześcijaństwa – rozumiano przez nie odrębną sektę religijną albo szkołę filozoficzną.

W chrześcijaństwie początkowo, jako herezję określano wybiórczą interpretację Pisma Świętego – eksponowanie jednych prawd wiary w połączeniu z pomijaniem innych. Według definicji Tomasza z Akwinu herezja (kacerstwo) polega na odrzuceniu w mniejszej lub większej części depozytu wiary – nauki danego Kościoła dotyczącej kwestii wiary (w odróżnieniu od kwestii liturgicznych, organizacyjnych itp.). Definicja ta jest stosowana między innymi w Kościele katolickim, a pozostałe wyznania chrześcijańskie ujmują istotę herezji w sposób bardzo podobny.

Herezję należy odróżnić od apostazji (całkowitego porzucenia wiary) i od schizmy (wypowiedzenia posłuszeństwa najwyższej władzy duchownej – w Kościele rzymskim papieżowi, w Kościołach partykularnych – patriarsze bądź katolikosowi).


Więcej : pl.wikipedia.org/wiki/Herezja
lula322
:)
Posty: 1043
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2010/03/04 22:25 Przez lula322.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#6894
Katolikos 12 lat(a), 4 mies. temu  
Katolikos (gr. καθολικός katholikós – "powszechny") – tytuł patriarchów ormiańskiego (Katolikos Wszystkich Ormian), nestoriańskiego i gruzińskiego, a w pewnym sensie także jakobickiego (mafrian) i syromalabarskiego.

Oznaczał on pierwotnie hierarchę sprawującego władzę nad częścią Kościoła powszechnego. Używano go od IV wieku w Kościołach wschodnich poza cesarstwem rzymskim, związanych historycznie z patriarchatem antiocheńskim. Tytuł katolikosa bywa zwykle rozumiany jako tytuł zwierzchnika danego Kościoła i traktowany jako nadrzędny wobec tytułu patriarchy noszonego niekiedy zwyczajowo lub kanonicznie przez zwierzchników wspólnot lokalnych.

Kiedy w 2005 r. przyjął go zwierzchnik katolików obrządku malankarskiego, arcybiskup większy Thiruvananthapuram Cyril Baselios, spotkało się to z protestami Kościoła syryjskiego w Indiach.

Tytuł katolikos w prawie kanonicznym katolickich Kościołów wschodnich nie istnieje, choć może być traktowany jako honorowy, podobnie jak tytuły patriarchy i prymasa (por. Kan. 438 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Katolikos


Spotkanie Katolikosów Gruzji i Armenii - Erywań, październik 1972

lula322
:)
Posty: 1043
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2010/03/04 22:26 Przez lula322.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
Do góryStrona: 1