Witamy, Gościu Serdeczny
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?

Astrolog 5.40
(1 wejść) (1) Gość
W dółStrona: 123
TEMAT: Astrolog 5.40
#1418
Astrolog 5.40 17 lat(a), 10 mies. temu  
Mam problem z ustawienie lokalnych danych do tranzytów. Proszę o pomoc.
Marduk
Posty: 1
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#1421
Re: Astrolog 5.40 17 lat(a), 10 mies. temu  
A o co chodzi konkretnie ?
O położenie geograficzne ???

Michael
michael
Admin
Posty: 829
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna kwinkunks23 Kwinkunks Blog Miejsce: Gdańsk Urodziny: 10/10
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
s1.polchat.pl/chat.php?_room=chat_astrolabium
"Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą."
Fiodor Dostojewski
"Wniosek to punkt w którym nie masz już siły dalej myśleć."
Eddie Murphy
 
#1423
Re: HELPfile.540 17 lat(a), 10 mies. temu  
W związku z pytaniem na które pogodzinnych poszukiwaniach w dalszym ciągu nie moge znaleźć odp.
Ponawiam albo Zgłaszam prośbę do Astrolabian i tych co przypadkiem wpadną na ten post a jednocześnie operują językiem angielskim, znają podstawy astrologii, oraz co najważniejsze mają labiryntowodiamentowy umysł o przetłumaczenie poniższego:
Każdy z tych swith'y jest dokładniej opisany w pliku Helpfile.540.
To w nich leży klucz do możliwości Astrologa 5.40, wpisuje się je naciskając enter.
(Przyznam, że nie korzystałem nigdy z nich, a tylko ze skrótów klawiaturowych i zakładek)
Umieszczam ją tutaj do zobrazowania rangi problamu :) .
************ :blink: ************
LIST OF COMMAND SWITCHES

Astrolog (version 5.40) command switches:
-H: Display this help list.
-Hc: Display program credits and copyrights.
-HC: Display names of zodiac signs and houses.
-HO: Display available planets and other celestial objects.
-HA: Display available aspects, their angles, and present orbs.
-HF: Display names of astronomical constellations.
-HS: Display information about planets in the solar system.
-HI: Display meanings of signs, houses, planets, and aspects.
-He: Display all info tables together (-Hc-H-Y-HX-HC-HO-HA-HF-HS-HI).
-Q: Prompt for more command switches after display finished.
-Q0: Like -Q but prompt for additional switches on startup.
-M <1-48>: Run the specified command switch macro.
-M0 <1-48> <string>: Define the specified command switch macro.
-Y: Display help list of less commonly used command switches.

Switches which determine the type of chart to display:
-v: Display list of object positions (chosen by default).
-v0: Like -v but express velocities relative to average speed.
-w [<rows>]: Display chart in a graphic house wheel format.
-w0 [..]: Like -w but reverse order of objects in houses 4..9.
-g: Display aspect and midpoint grid among planets.
-g0: Like -g but flag aspect configurations (e.g. Yod's) too.
-g0: For comparison charts, show midpoints instead of aspects.
-ga: Like -g but indicate applying instead of difference orbs.
-gp: Like -g but generate parallel and contraparallel aspects.
-a: Display list of all aspects ordered by influence.
-a0: Like -a but display aspect summary too.
-a[0]a: Like -a but indicate applying and separating orbs.
-a[0]p: Like -a but do parallel and contraparallel aspects.
-m: Display all object midpoints in sorted zodiac order.
-m0: Like -m but display midpoint summary too.
-ma: Like -m but show aspects from midpoints to planets as well.
-Z: Display planet locations with respect to the local horizon.
-Z0: Like -Z but express coordinates relative to polar center.
-Zd: Search day for object local rising and setting times.
-S: Display x,y,z coordinate positions of planets in space.
-l: Display Gauquelin sectors for each planet in chart.
-l0: Like -l but approximate sectors using Placidus cusps.
-j: Display astrological influences of each object in chart.
-j0: Like -j but include influences of each zodiac sign as well.
-L [<step>]: Display astro-graph locations of planetary angles.
-L0 [..]: Like -L but display list of latitude crossings too.
-K: Display a calendar for given month.
-Ky: Like -K but display a calendar for the entire year.
-d [<step>]: Print all aspects and changes occurring in a day.
-dm: Like -d but print all aspects for the entire month.
-dy: Like -d but print all aspects for the entire year.
-dY <years>: Like -d but search within a number of years.
-dp <month> <year>: Print aspects within progressed chart.
-dpy <year>: Like -dp but search for aspects within entire year.
-dpY <year> <years>: Like -dp but search within number of years.
-dp[y]n: Search for progressed aspects in current month/year.
-D: Like -d but display aspects by influence instead of time.
-E: Display planetary ephemeris for given month.
-Ey: Display planetary ephemeris for the entire year.
-EY <years>: Display planetary ephemeris for a number of years.
-e: Print all charts together (i.e. -v-w-g0-a-m-Z-S-j0-L0-K-d-D-E).
-t <month> <year>: Compute all transits to natal planets in month.
-tp <month> <year>: Compute progressions to natal in month for chart.
-tr <month> <year>: Compute all returns in month for chart.
-t[p]y: <year>: Compute transits/progressions for entire year.
-t[p]Y: <year> <years>: Compute transits for a number of years.
-t[py]n: Compute transits to natal planets for current time now.
-T <month> <day> <year>: Display transits ordered by influence.
-Tp <month> <day> <year>: Print progressions instead of transits.
-T[p]n: Display transits ordered by influence for current date.
-P [<parts>]: Display list of Arabic parts and their positions.
-P0 [<parts>]: Like -P but display formulas with terms reversed.
-P[z,n,f]: Order parts by position, name, or formula.
-I [<columns>]: Print interpretation of selected charts.

Switches which affect how the chart parameters are obtained:
-n: Compute chart for this exact moment using current time.
-n[d,m,y]: Compute chart for start of current day, month, year.
-z [<zone>]: Change the default time zone (for -d-E-t-q options).
-z0 [<offset>]: Change the default daylight time setting.
-zl <long> <lat>: Change the default longitude & latitude.
-zt <time>: Set only the time of current chart.
-zd <date>: Set only the day of current chart.
-zm <month>: Set only the month of current chart.
-zy <year>: Set only the year of current chart.
-zi <name> <place>: Set name and place strings of current chart.
-q <month> <date> <year> <time>: Compute chart with defaults.
-qd <month> <date> <year>: Compute chart for noon on date.
-qm <month> <year>: Compute chart for first of month.
-qy <year>: Compute chart for first day of year.
-qa <month> <date> <year> <time> <zone> <long> <lat>:
Compute chart automatically given specified data.
-qb <month> <date> <year> <time> <daylight> <zone> <long> <lat>:
Like -qa but takes additional parameter for daylight offset.
-qj <day>: Compute chart for time of specified Julian day.
-i <file>: Compute chart based on info in file.
-i[2,3,4] <file>: Load chart info into chart slots 2, 3, or 4.
-o <file> [..]: Write parameters of current chart to file.
-o0 <file> [..]: Like -o but output planet/house positions.
-os <file>, > <file>: Redirect output of text charts to file.

Switches which affect what information is used in a chart:
-R [<obj1> [<obj2> ..]]: Restrict specific bodies from displays.
-R0 [<obj1> ..]: Like -R but restrict everything first.
-R1 [<obj1> ..]: Like -R0 but unrestrict and show all objects.
-R[C,u,U]: Restrict all minor cusps, all uranians, or stars.
-RT[0,1,C,u,U] [..]: Restrict transiting planets in -t lists.
-RA [<asp1> ..]: Restrict aspects by giving them negative orbs.
-C: Include angular and non-angular house cusps in charts.
-u: Include transneptunian/uranian bodies in charts.
-U: Include locations of fixed background stars in charts.
-U[z,l,n,b]: Order by azimuth, altitude, name, or brightness.
-A <0-18>: Specify the number of aspects to use in charts.
-Ao <aspect> <orb>: Specify maximum orb for an aspect.
-Am <planet> <orb>: Specify maximum orb allowed to a planet.
-Ad <planet> <orb>: Specify orb addition given to a planet.
-Aa <aspect> <angle>: Change the actual angle of an aspect.

Switches which affect how a chart is computed:
-b: Use ephemeris files for more accurate location computations.
-b0: Like -b but display locations to the nearest second too.
-c <value>: Select a different default system of houses.
(0 = Placidus, 1 = Koch, 2 = Equal, 3 = Campanus,
4 = Meridian, 5 = Regiomontanus, 6 = Porphyry, 7 = Morinus,
8 = Topocentric, 9 = Alcabitius, 10 = Equal (MC),
11 = Neo-Porphyry, 12 = Whole, 13 = Vedic, 14 = None.)
-s [..]: Compute a sidereal instead of the normal tropical chart.
-sr: Compute right ascension locations relative to equator.
-s[z,h,d]: Display locations as in zodiac, hours/minutes, or degrees.
-h [<objnum>]: Compute positions centered on specified object.
-p <month> <day> <year>: Cast 2ndary progressed chart for date.
-p0 <month> <day> <year>: Cast solar arc chart for date.
-p[0]n: Cast progressed chart based on current date now.
-pd <days>: Set no. of days to progress / day (default 365.25).
-x <1-360>: Cast harmonic chart based on specified factor.
-1 [<objnum>]: Cast chart with specified object on Ascendant.
-2 [<objnum>]: Cast chart with specified object on Midheaven.
-3: Display objects in their zodiac decan positions.
-f: Display houses as sign positions (flip them).
-G: Compute houses based on geographic location only.
-J: Display wheel charts in Vedic format.
-9: Display objects in their zodiac navamsa positions.
-F <objnum> <sign> <deg>: Force object's position to be value.
-+ [<days>]: Cast chart for specified no. of days in the future.
-- [<days>]: Cast chart for specified no. of days in the past.
-+[m,y] [<value>]: Cast chart for no. of months/years in future.

Switches for relationship and comparison charts:
-r <file1> <file2>: Compute a relationship synastry chart.
-rc <file1> <file2>: Compute a composite chart.
-rm <file1> <file2>: Compute a time space midpoint chart.
-r[c,m]0 <file1> <file2> <ratio1> <ratio2>: Weighted chart.
-rd <file1> <file2>: Print time span between files' dates.
-rb <file1> <file2>: Display biorhythm for file1 at time file2.
-r0 <file1> <file2>: Keep the charts separate in comparison.
-rp[0] <file1> <file2>: Like -r0 but do file1 progr. to file2.
-rt <file1> <file2>: Like -r0 but treat file2 as transiting.
-r[3,4]: Make graphics wheel chart tri-wheel or quad-wheel.
-y <file>: Display current house transits for particular chart.
-y[b,d,p,t] <file>: Like -r0 but compare to current time now.

Switches to access graphics options:
-k: Display text charts using Ansi characters and color.
-k0: Like -k but only use special characters, not Ansi color.
-V <25,43,50>: Start up with text mode set to number of rows.
-X: Create a graphics chart instead of displaying it as text.
-Xb: Create bitmap file instead of putting graphics on screen.
-Xb[n,c,v,a,b]: Set bitmap file output mode to X11 normal,
compacted, very compact, Ascii (bmtoa), or Windows bmp.
-Xp: Create PostScript stroke graphic instead of bitmap file.
-Xp0: Like -Xp but create complete instead of encapsulated file.
-XM[0]: Create Windows metafile stroke graphic instead of bitmap.
-Xo <file>: Write output bitmap or graphic to specified file.
-XB: Display X chart on root instead of in a separate window.
-Xm: Create monochrome graphic instead of one in color.
-Xr: Create chart graphic in reversed colors (white background).
-Xw <hor> [<ver>], -ge[..]: Change the size of chart graphic.
-Xs <100,200,300,400>: Change the size of map or characters by %.
-Xi: Create chart graphic in slightly modified form.
-Xt: Inhibit display of chart info at bottom of graphic.
-Xu: Inhibit display of a border around graphic.
-Xl: Inhibit labeling of object points in chart graphic.
-Xj: Don't clear screen between chart updates, drawing trails.
-X1 : Rotate wheel charts so object is at left edge.
-X2 : Rotate wheel charts so object is at top edge.
-Xd <name>, -di[..] <name>: Open X window on specified display.
-XW: Simply create an image of the world map.
-XW0: Like -XW but do a non-rectangular Mollewide projection.
-XG [<degrees>]: Display the image of the world as a globe.
-XP: Like -XG but create the globe from a polar projection.
-XF: Display maps as constellations on the celestial sphere.
-Xn [<mode>]: Start up chart or globe display in animation mode.
-HX: Display list of key press options for screen graphics.
-W <value>: Run given Windows menu command internally.
-WN <1-32000>: Set animation update delay in milliseconds.
-WM <1-48> <text>: Set Windows menu text for macro command.
-Wn: Don't redraw screen until user forces update.
--
Astrolog (version 5.40) obscure command switches:
-Y: Display this help list.
-Yn: Compute location of true instead of mean node.
-Yd: Display dates in D/M/Y instead of M/D/Y format.
-Yt: Display times in 24 hour instead of am/pm format.
-YC: Automatically ignore insignificant house cusp aspects.
-Y8: Clip text charts at the rightmost (e.g. 80th) column.
-YQ <rows>: Pause text scrolling after a page full has printed.
-Yo: Output chart info and position files in old style format.
-Yc: Angular cusp objects are house positions instead of angles.
-Yz <min>: Forward clock by amount for current moment charts.
-Yl <1-36>: Toggle plus zone status of sector for sector chart.
-YP <-1,0,1>: Set how Arabic parts are computed for night charts.
-Yb <days>: Set number of days to span for biorhythm chart.
-YE <obj> <semi-major axis> <eccentricity (3)> <inclination (3)>
<perihelion (3)> <ascending node (3)> <time offset (3)>
Change orbit of object to be the given elements.
-YR <obj1> <obj2> <flag1>..<flag2>: Set restrictions for object range.
-YRT <obj1> <obj2> <flag1>..<flag2>: Transit restrictions for range.
-YR0 <flag1> <flag2>: Set restrictions for sign, direction changes.
-YRZ <rise> <zenith> <set> <nadir>: Set restrictions for -Zd chart.
-YAo <asp1> <asp2> <orb1>..<orb2>: Set aspect orbs for range.
-YAm <obj1> <obj2> <orb1>..<orb2>: Set max planet orbs for range.
-YAd <obj1> <obj2> <orb1>..<orb2>: Set planet orb additions for range.
-YAa <asp1> <asp2> <ang1>..<ang2>: Set planet aspect angles for range.
-Yj <obj1> <obj2> <inf1>..<inf2>: Set influences for object range.
-YjC <cusp1> <cusp2> <inf1>..<inf2>: Set influences for house cusps.
-YjA <asp1> <asp2> <inf1>..<inf2>: Set influences for aspect range.
-YjT <obj1> <obj2> <inf1>..<inf2>: Set transit influences for range.
-Yj0 <inf1> <inf2> <inf3> <inf4>: Set influences given to planets
in ruling sign, exalted sign, ruling house, exalted house.
-YJ <obj> <sign> <cosign>: Set sign planet rules and co-rules.
-YJ0 <obj> <sign>: Set zodiac sign given planet exalts in.
-YI <obj> <string>: Customize interpretation for object.
-YIa <sign> <string>: Customize interpretation adjective for sign.
-YIv <sign> <string>: Customize interpretation verb for sign.
-YIC <house> <string>: Customize interpretation for house.
-YIA <asp> <string>: Customize interpretation for aspect.
-YIA0 <asp> <string>: Customize aspect interpretation statement.
-YkC <fir> <ear> <air> <wat>: Customize element colors.
-YkA <asp1> <asp2> <col1>..<col2>: Customize aspect colors.
-Yk0 <1..7> <1..7> <col1>..<col2>: Customize 'rainbow' colors.
-Yk <0..8> <0..8> <col1>..<col2>: Customize 'general' colors.
-YXG <0-2><0-2><0-2><0-3>: Select among different graphic glyphs
for Capricorn, Uranus, Pluto, and Lilith.
-YXg <cells>: Set number of cells for graphic aspect grid.
-YXf <val>: Set usage of actual system fonts in graphic file.
-YXp <-1,0,1>: Set paper orientation for PostScript files.
-YXp0 <hor> <ver>: Set paper size for PostScript files.
-YX <hi-res> <lo-res>: Set modes to use for PC screen graphics.
-0[o,i,q,X]: Disallow file output, input, exiting, and graphics.
-;: Ignore rest of command line and treat it as a comment.
--
Astrolog graphics screen key press options (version 5.40):
Press 'H' or '?' to display this list of key options.
Press 'p' to toggle pause status on or off.
Press 'x' to toggle fg/bg colors on screen.
Press 'm' to toggle color/monochrome display on screen.
Press 'i' to toggle status of the minor chart modification.
Press 't' to toggle header info on current chart on screen.
Press 'b' to toggle drawing of a border around the chart.
Press 'l' to toggle labeling of object points in chart.
Press 'j' to toggle not clearing screen between chart updates.
Press 'v' to display current chart positions on text screen.
Press 'R', 'C', 'u', 'U' to toggle restriction status of minor
objects, minor house cusps, uranian planets, and stars.
Press 'c' to toggle relationship comparison chart mode.
Press 's', 'h', 'f', 'g', 'z', 'y' to toggle status of sidereal
zodiac, heliocentric charts, domal charts, decan charts,
vedic format wheel charts, and navamsa charts.
Press 'O' and 'o' to recall/store a previous chart from memory.
Press 'B' to dump current window contents to root background.
Press 'B' to resize chart display to full size of screen.
Press 'Q' to resize chart display to a square.
Press '<' and '>' to decrease/increase the scale size of the
glyphs and the size of world map.
Press '[' and ']' to decrease/increase tilt in globe display.
Press '+' and '-' to add/subtract a day from current chart.
Press 'n' to set chart information to current time now.
Press 'N' to toggle animation status on or off. Charts will
be updated to current status and globe will rotate.
Press '!'-'(' to begin updating current chart by adding times.
!: seconds, @: minutes, #: hours, $: days, %: months,
^: years, &: years*10, *: years*100, (: years*1000.
Press 'r' to reverse direction of time-lapse or animation.
Press '1'-'9' to set rate of animation to 'n' degrees, etc.
Press '1'-'9' to determine section of chart to show if clipped.
Press 'V','A','Z','S','M','K','J','L','E','W','G','P' to switch to
normal (-v), grid (-g), local (-Z), space (-S), sector (-l),
calendar (-K), dispositor (-j), astro-graph (-L), ephemeris
(-E), world map (-XW), globe (-XG), and polar (-XP) modes.
Press 'Y' to switch to biorhythm relation chart mode.
Press '0' to toggle between -Z,-Z0 & -XW,-XW0 & -E,-Ey modes.
Press 'F' to toggle between world and constellation map modes.
Press 'F1'..'F12' [plus Shift,Ctrl,Alt] to run macros 1..48.
Press 'space' to force redraw of current graphics display.
Press 'del' to clear the graphics screen and not redraw.
Press 'tab' to toggle between graphics resolutions.
Press 'enter' to input a command line of general switches.
Press 'q' to terminate graphics and the program.
Left mouse button: Draw line strokes on chart in window.
Middle mouse button: Print coordinates of pointer on world map.
Right mouse button: Terminate the window and program.


Wróć-co tu robisz?! Jeszcze nie przeczytałeś ! ;)

Michael
michael
Admin
Posty: 829
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna kwinkunks23 Kwinkunks Blog Miejsce: Gdańsk Urodziny: 10/10
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
s1.polchat.pl/chat.php?_room=chat_astrolabium
"Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą."
Fiodor Dostojewski
"Wniosek to punkt w którym nie masz już siły dalej myśleć."
Eddie Murphy
 
#1424
Re: Astrolog Pullena 17 lat(a), 10 mies. temu  
Żeby 'wyjaśnić' zawiłość programu:
http://www.astrolog.org/astrolog/screen/wheel.gif
Bardzo :) .

Michael
michael
Admin
Posty: 829
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna kwinkunks23 Kwinkunks Blog Miejsce: Gdańsk Urodziny: 10/10
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
s1.polchat.pl/chat.php?_room=chat_astrolabium
"Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą."
Fiodor Dostojewski
"Wniosek to punkt w którym nie masz już siły dalej myśleć."
Eddie Murphy
 
#1426
Re: Astrolog Pullena 17 lat(a), 10 mies. temu  
Lista wygląda przeraża... ehm, imponująco;) To może ja zacznę pierwsze 5:
-H: Pokaż listę pomocy.
-Hc: Pokaż prawa autorskie.
-HC: Pokaż nazwy znaków zodiaku i domy.
-HO: Pokaż dostępne planety i inne obiekty.
-HA: Pokaż dostępne aspekty, ich kąty i orby.
Dalej niech ktoś inny skończy :) Proponuję, by każdy, kto wchodzi na astrolabium, a ma jakiekolwiek pojęcie o języku obcym, wypisywał kolejne 5 - może do końca roku skończymy ;)
mmk7
Posty: 195
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#1431
Re: Astrolog Pullena 17 lat(a), 10 mies. temu  
Spróbuję wyjaśnić kolejne 5:
HF-pokaż nazwy konstelacji astronomicznych
HS- pokaż informacje o planetach układu słonecznego
HI-pokaż znaczenia znaków,domów, planet i aspektów
He-pokaż wszystkie powyższe tabele razem(jednocześnie)
Q- wciśnij aby uzyskać dostęp do innych komend.
Mój angielski jest słaby, ale chyba nie zmieniłam sensu...............
kk
Posty: 88
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#1436
Re: Astrolog Pullena 17 lat(a), 10 mies. temu  
-Q0:jak Q, tylko prowadzi do wyboru podmenu przy starcie.
-M : Włącz Makro.
-M0 : Definowanie makropolecenia.
-Y: Wyświetl pomoc do rzadziej używanych opcji

Przyciski które określają formę prezentacji danych:

:( co za rzeźnia. Kto następne?
mucha
Posty: 468
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
Do góryStrona: 123