Martwię się o Wałęsę

Jak podaje Zawadzki w swoim Astrologu powołując się na słowa siostry Wałęsy, Lech Wałęsa urodził się „wpół do czwartej rano”. Zawadzki rektyfikuje ten horoskop i ustawia Ascendent w okolicach gwiazdy stałej Regulus, która w chwili urodzin Wałęsy znajdowała się w 29 stopniu Lwa. Mając na uwadze tradycyjne znaczenie tej gwiazdy królewskiej oraz znaczenie historyczne Wałęsy, możemy powiedzieć, że ustawienie Ascendentu przy gwieździe Regulus jest jak najbardziej uprawnione.

 Piszę o tym wszystkim, gdyż lada moment Saturn wyjdzie z Lwa, więc tym samym przejdzie przez Ascendent Wałesy. Cóż to może znaczyć?

 Tranzyty Saturna przez osie są jedną są jedną z najlepiej działających technik prognostycznych. Chcąc dokonywać prognozy średnio, czy długoterminowej, nie sposób się bez nich obejść. Na początku lat 90 zauważył to Jóźwiak, który swoim tekstem o cyklach Saturna, pozwolił mi w nauce prognostyki astrologicznej uczynić wielki krok do przodu. Tyle o samej technice, więcej znajdziecie na stronie Jóźwiaka. Osobiście trochę tę teorię przemieniam na swoją modłę, ale teraz nie czas by o tym, nie czas, i nie miejsce.

 By zrozumieć naturę przejścia Saturna przez Ascendent należy mieć świadomość znaczenia dwóch półkul horoskopu:

 - południowej, czyli górnej, która oznacza zewnętrzo-społeczny obszar naszego doświadczenia;

- północnej, czyli dolnej, która na samym dole, tam przy IC, jest korzeniem naszej egzystencji, jest rdzeniem ontologicznym naszego jestestwa, które nie na zewnątrz, ale wewnątrz nas się dzieje.

Przejście Saturna przez Ascendent zamyka 14-letni okres, gdy Saturn aktywizował zewnętrzno-społeczny obszar życia. Wejście Saturna do I domu, jest zwykle odbierane w sposób bolesny, to wygląda tak, jakby coś zmuszało nas do odejścia z normalnego aktywnego życia.

Pamiętam jak dwa lata temu zgłosił się do mnie mężczyzna, który przez ostatnie kilka lat lobbował na rzecz interesów lewicy. Po wyborach układ się zmienił, a on zaczął się bać, że go prawica do więzienia wsadzi. Popatrzyłem na jego horoskop, gdzie właśnie Saturn przechodził przez Ascendent. Tłumaczyłem mu, że teraz jest czas, gdy tranzyt Saturna zmusza go do odejścia z życia publicznego i zajęcia się swoimi prywatnymi sprawami, mówiłem dużo o tym, że powinien się skoncentrować na domu i rodzinie.

Starałem się unikać bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy go zamkną, gdyż z tyłu głowy miałem horoskop Hitlera, w którym przejście Saturna przez Ascendent miało miejsce w 1923 roku. W tamtym czasie Hitler przeprowadził nieudany tzw. pucz monachijski, po którym został skazany na pięć lat więzienia, a następnie osadzony w więzieniu w Landsbergu. To w tym więzieniu napisał słynną książkę Mein Kampf.

Na marginesie dodam, że dalszy cykl Saturna u Hitlera wygląda bardzo interesująco. W 1933 roku Saturn dochodzi do IC. Zwykle ten czas uważa się za czas budowania solidnych fundamentów pod to, co ma się wydarzyć za 14 lat, gdy Saturn będzie przechodził przez MC. Hitler w tym czasie zostaje legalnie powołanym kanclerzem Niemiec. Następnie pod koniec 1939 roku, gdy Saturn przechodzi mu przez Descendent – wybucha wojna. Ale to nie wszystko. Mam pewne przypuszczenia, że Karl Kraft właśnie na podstawie przejścia Saturna przez Descendent horoskopu Hitlera przepowiedział mu zamach na początek listopada 1939 roku. Dzięki tej przepowiedni, która się sprawdziła, Kraft został nadwornym astrologiem Hitlera.

No dobrze, wróćmy do głównego wątku, bo odbiegliśmy dość daleko. Zaczęliśmy od Lecha Wałęsy i chodziło nam o to, że lada moment Saturn będzie mu przechodził przez Ascendent. Jak o tym wszystkim myślę, to trochę martwię się o niego.

Panto; Warszawa Ochota; 19 maja 2007