Cztery żywioły astrologiczne

Rzeczywistość – no właśnie, czym jest rzeczywistość? Kusząc się o obiektywność w rozważaniach na temat astrologii, możemy odwołać się do nauki o czterech żywiołach, która głosi, że rzeczywistość dzieje się – inaczej mówiąc rozgrywa – na czterech płaszczyznach:

Płaszczyzna materialna – to ta, którą najlepiej znamy, bo doświadczamy jej poprzez nasze ciało fizyczne. Tą część rzeczywistości symbolizuje żywioł ziemi. To tutaj rozgrywa się wszystko, co jest doświadczane przez nas za pomocą zmysłów: bogactwo, praca, pieniądze, choroby ciała, porządek, dojście na szczyt. Światem tym rządzą Gnomy, które obłaskawia się spontaniczną hojnością.

Płaszczyzna emocjonalna – tę płaszczyznę ponoć najlepiej znają kobiety, choć zaznaczam, że znam mężczyzn, którzy są emocjonalni. Tę część rzeczywistości symbolizuje żywioł wody. To tutaj rozgrywają się wszystkie doświadczenia związane z rodziną, troską, domem, głębią uczuć, pasją, zazdrością, miłością potrzebą poświęcenia się, oddania, nie zapominając o religii i poszukiwaniach duchowych. Światem tym rządzą Udiny, z którymi ponoć należy obchodzić się stanowczo.

Płaszczyzna intelektualna – to ta płaszczyzna, którą potocznie nazywamy umysłem, czy myśleniem. Tę część rzeczywistości symbolizuje żywioł powietrza. To na tej płaszczyźnie mamy do czynienia z pisaniem, nauką, porozumiewaniem się, wchodzeniem w relacje z innymi ludźmi, czyli przyjaźń, spółki, anty-przyjaźń, czyli jawni wrogowie, organizacje, grupy towarzyskie, lecz również komputery, gazety, etc… Światem tym rządzą Sylphy, które można kontrolować dzięki stałości.

Płaszczyzna wolicjonalna – cóż to znaczy, zapyta niejeden z nas. Wola to energia, chęć działania i parcie. Tę część rzeczywistości symbolizuje żywioł ognia. To tutaj mamy sport, wojny, bójki, wojsko, inżynierię i majsterkowanie, które starają się przecież zaprząc energię do pracy na naszą korzyść, będzie tu też król, który ma taką, czy taką wolę, ale będzie również chęć podróży, zwiedzania, rozszerzania się, ta ostatni wydaje się najbezpieczniejsza. Światem tym rządzą Salamandry, które najlepiej kontrolować poprzez łagodność.