Agnihotra

agnihotra

Wiedza o Agnihotrze pochodzi z Ksiąg Wedyjskich (powstałych ok. 2,5 tys. r. p.n.e.) i traktowana jest jako wiedza objawiona. Źródłosłów terminu Agnihotra jest następujący: Agni - ogień, Hotra - ofiara, poświęcenie. Agnihotra jest procesem oczyszczania atmosfery przy użyciu ognia palonego w miedzianej piramidzie, zgodnie z biorytmami wschodów i zachodów Słońca. Wprowadzenie zmian w atmosferze podczas palenia Agnihotry powoduje oczyszczenie tzw. uniwersalnej energii (prany). Ponieważ prana i umysł istnieją w ścisłej zależności, wpływając na energię uniwersalną, wpływamy również na własną świadomość.

Rytuał palenia agnihotry wyglada następująco:

Wykonuje się ją w miedzianej piramidzie o określonych rozmiarach. Wewnątrz piramidy układa się wysuszony krowi nawóz posmarowany masłem gee (masło specjalnie klarowane z masła krowiego).  Piramidę zapalamy w określonych momentach – wschodu i zachodu Słońca. Do ognia sypiemy dwie szczypty ryżu intonując przy tym mantry. W czasie porannej Agnihotry różne rodzaje elektryczności, energii i eterów gromadzą się wewnątrz piramidy. O zachodzie Słońca w takiej samej postaci są one dynamicznie wysyłane w atmosferę.

Zwyczaj palenia Agnihotry w celu oczyszczenia atmosfery, a co za tym idzie umysłu, praktykowany jest w Hinduizmie po dziś dzień. Systematyczne palenie Agnihotry wpływa delikatnie i łagodnie na stan umysłu.  Praktykujący zwyczaj palenia Agnihotry wyzbywają się uczuć niższych: złości, chciwości, zawiści. W efekcie zaczynają oni pojmować ideę wolności i szczęścia, do których dążą stopniowo wyzwalając się z cykli emocjonalnych. [Kemot]

Mantry Agnihotry:

o wschodzie Słońca
"Sooryaya Svaha Sooryaya Idam Na Mama  
Prajapataye Svaha Prajapataye Idam Na Mama."

o zachodzie Słońca
"Agnaye Svaha Agnaye Idam Na Mama 
Prajapataye Svaha Prajapataye Idam Na Mama."

Tłumaczenie mantr:

Rdzeń SOO oznacza w sanskrycie aspekt wszechmocnej siły. SOORYA oznacza Słońce i nie chodzi o słońce naszego systemu słonecznego, ale odnosi się to do Słońca całego stworzenia. Słońce jest światłem, które daje życie. Słowo SVAHA jest jednym z dwóch wyrazów, które nie należą do żadnego języka (drugim takim słowem jest OM). SVAHA oznacza ofiarowanie. Jest słowem wibracyjnym, które wypowiedziane przez człowieka aktywizuje energię kundalini. IDAM NA MAMA tłumaczone dosłownie oznacza "to nie jest moje". To odnosi się to do fragmentów w Biblii i innych świętych tekstów i oznacza "nie moja, ale Twoja wola niech się stanie". Słowo PRAJAPATI znaczy Stwórca. Jest również aspektem wszechmocnej siły, która oznacza twórczy aspekt Boga. Słowo AGNI znaczy ogień. W tej mantrze odnosi się ono także do aspektu wszechmocnej siły, siły która przetwarza i transfomuje.
W swobodnym przekładzie na język polski mantry te oznaczaja więc:


Słońce stworzenia, ofiaruję się Tobie
Niechaj się stanie wola Stwórcy


Siło Ognia, ofiaruję się Tobie
Niechaj się stanie wola Stwórcy