Strona w budowie Strona w trakcie opracowywania.

Ptolemeusz: Tetrabiblos: 1.17 O godności planet

PtolemeuszPlanety także mają pewne związki z częściami zodiaku, zwane ich godnością, trygonem (żywiołem), wyniesieniem, termą  itp. System godności ma następującą naturę. Ponieważ spośród dwunastu znaków najbardziej północnymi, znajdującymi się bliżej zenitu niż inne, i w związku z tym wytwarzającymi najwięcej ciepła są Rak i Lew, zostały one przypisane do największych i najpotężniejszych ciał niebieskich, czyli Świateł – Lew, znak męski, do Słońca, i Rak, znak żeński, do Księżyca.

Dalej przyjęto, że półkole od Lwa do Koziorożca jest solarne, a półkole od Wodnika do Raka jest lunarne. Przez to w każdym półkolu jeden znak można przypisać do każdej z planet, jeden związany ze Słońcem, drugi z Księżycem, zgodnie z torem ich ruchu i właściwościami ich natury.

Do Saturna, w którego naturze przeważa chłód jako przeciwieństwo ciepła, i który zajmuje orbitę najdalszą od Świateł, przypisano znaki opozycyjne do Raka i Lwa, czyli Koziorożca i Wodnika – także dlatego, że ich opozycyjny aspekt do znaków Świateł nie jest uważany za dobroczynny.

Do Jowisza, który jest umiarkowany i poniżej sfery Saturna, przyporządkowano dwa znaki położone przy poprzednio wymienionych,  Strzelca i Ryby, w trygonie do znaków Świateł, co jest harmonijną i dobroczynną konfiguracją.

Następnie do Marsa, który jest suchy z natury i zajmuje sferę pod Jowiszem, znowu przypisano dwa znaki, przyległe do poprzednich, Skorpiona i Barana, mające podobną naturę,  i zgodnie z niszczycielskim i nieharmonijnym charakterem Marsa, będące w kwadraturze do znaków władanych przez Światła.

Wenus, umiarkowana i położona poniżej Marsa, otrzymała kolejne dwa znaki, które są niezwykle płodne – Wagę i Byka.

Na koniec Merkuremu, który nigdy nie oddala się od Słońca bardziej niż o jeden znak w każdym kierunku, jest pod wszystkimi planetami i bliżej obu Świateł niż one, przydzielono pozostałe znaki, Bliźnięta i Pannę, położone tuż przy znakach godności Świateł.

Tłumaczyła: Magdalena Krukowska

© Materiał stanowi własność Astrolabium i jest tekstem źródłowym wykorzystywanym na naszych kursach. Jakiekolwiek umieszczanie tego tekstu możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją Astrolabium.