Strona w budowie Strona w trakcie opracowywania.

Ptolemeusz: Tetrabiblos: 1.19 O wywyższeniach

PtolemeuszTak zwane wywyższenia planet mają następujące wyjaśnienie. Ponieważ Słońce, znajdując się w Baranie, przechodzi do północnej, wyższej półkuli, a w Wadze przechodzi do południowej – niższej, adekwatnie przypisano do niego Barana jako znak wywyższenia, ponieważ tam długość dnia i naturalne dla Słońca ciepło zaczynają się zwiększać. Natomiast  Wagę określono jako znak jego  upadku z przyczyn odwrotnych.

Tak zwane wywyższenia planet mają następujące wyjaśnienie. Ponieważ Słońce, znajdując się w Baranie, przechodzi do północnej, wyższej półkuli, a w Wadze przechodzi do południowej – niższej, adekwatnie przypisano do niego Barana jako znak wywyższenia, ponieważ tam długość dnia i naturalne dla Słońca ciepło zaczynają się zwiększać. Natomiast  Wagę określono jako znak jego  upadku z przyczyn odwrotnych. 

Z kolei Saturn, by mieć pozycję przeciwległą do Słońca, podobnie jak w przypadku ich godności, ma Wagę jako znak wywyższenia i Barana jako znak upadku – dlatego, że gdzie gorąco się nasila, tam chłód się zmniejsza i odwrotnie.

A ponieważ Księżyc, dochodząc do koniunkcji w wywyższeniu Słońca, w Baranie, znajduje się w pierwszej fazie, a jego światło i wysokość zaczyna przyrastać  w pierwszym znaku jego własnego żywiołu, w Byku, znak ten został nazwany jego wywyższeniem, a znak opozycyjny, Skorpion,  jego upadkiem.

Następnie Jowisz, który wytwarza przynoszące urodzaj północne wiatry, dociera najdalej na północ w Raku, gdzie jego siła działa najpełniej; dlatego ten znak jest jego wywyższeniem, a Koziorożec jego upadkiem. 

Mars, który z natury jest ognisty i staje się taki jeszcze bardziej w Koziorożcu, ponieważ w nim jest położony najdalej na południe, naturalnie został przypisany do Koziorożca jako znaku swojego wywyższenia w kontraście do Jowisza, natomiast Rak jest znakiem jego upadku. 

Wenus, ponieważ jest z natury wilgotna i zwiększa właściwą sobie siłę w Rybach, wskazujących początek wilgotnej wiosny, jest wywyższona w Rybach, a w upadku w znaku Panny. 

Merkury ma naturę przeciwną do Wenus i jest bardziej od niej suchy; dlatego, przez kontrast z nią, jest wywyższony w znaku Panny, w którym zaczyna się sucha jesień; natomiast jest w upadku w Rybach. 

Tłumaczyła: Magdalena Krukowska