Revati – रेवती – Bogata

Revati, Bogata — ζ Ryb :: 12°40' – 26° Barana (zod. zach.)

symbol: ryby, bęben

12°40' – 26° Barana
zodiak gwiazdowy: 16°40' – 30° Ryb

władca: Merkury | gwiazdy: ζ Ryb 

Księżyc w Revati wskazuje na osobę miłą, troskliwą, odpowiedzialną, towarzyską,  lubiącą opiekować się innymi i dbającą o ich dobre samopoczucie. Jest to człowiek pełen poświęcenia, twórczy, o skłonnościach duchowych i artystycznych. Rozczarowania w początkowym okresie życia uczą go współczucia i zdolności wybaczania. Mówi się, że taka osoba w następnym życiu odbierze karmiczną nagrodę za swoje działania.