Chitra – चित्रा – Jasna

Chitra , Jasna — Spica :: 19°20' Wagi – 2°40' Skorpiona (zod. zach.)

symbol: klejnot, perła

19°20' Wagi – 2°40' Skorpiona
zodiak gwiazdowy: 23°20' Panny – 6°40' Wagi 

władca: Mars | gwiazda: Spica

Księżyc w nakszatrze Chitra wskazuje na wiele korzystnych okoliczności w życiu, charyzmę, wdzięk  i czar. Osoby tak urodzone lubią jaskrawe kolory, biżuterię i piękne przedmioty, mają skłonności artystyczne. Są też otwarte na sprawy duchowe, mają głęboką intuicję, są dobrymi rozmówcami i organizatorami.