Tranzyty Saturna

tranzyty-saturna-new

Jedną z najważniejszych technik prognostycznych są tranzyty Saturna. Artykuł zawiera opis astrologicznej symboliki Saturna w astrologii urodzeniowej i partnerskiej, przykłady działania domknięcia cyklu Saturna, a także omówienie dat stałych związanych z Saturnem, jego przejść przez osie i domy oraz aspektów do planet.

Kiedyś pisałem już o tym, że astrologia jest patrzeniem z perspektywy czasu. Akt ten jest dla każdego człowieka czymś bardzo ważnym, znaczącym, czymś, dzięki któremu może próbować ukontekstowić się w szerszej – wydawać by się mogło chaotycznej – rzeczywistości. Patrzenie z perspektywy czasu nie jest czymś ściśle przynależącym do dyskursu astrologicznego.

Każdy architekt, lekarz, historyk, socjolog, psycholog – innymi słowy – każdy przedstawiciel nauk humanistycznych stara się w ten sposób patrzeć na procesy występujące w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa, czy też świata. Na swoje życie patrzą z tej perspektywy również zwyczajni ludzie; choć nie wszyscy, bo do tego trzeba mieć chyba jakiś dar, jakąś wrodzoną predyspozycję – by te zmiany wplecione w łańcuch przyczynowo-skutkowy umieć razem połączyć w jedno-z-drugiego-wynikającą całość.

Patrzeniem z perspektywy czasu najczęściej posługuje się astrologia prognostyczna, która wykształciła wiele technik pozwalających zaglądać w przeszłość, opisywać teraźniejszość, czy przewidywać przyszłość. Jedną z tych technik są tranzyty Saturna, nad którymi chciałbym na chwilę przystanąć i napisać jak najwięcej z tego, co udało mi się zaobserwować i przeczytać.

Znaczenie Saturna

Saturn jest planetą czasu – wystarczy mieć świadomość, że jest to ostatnia planeta widoczna gołym okiem z Ziemi, ma fioletową barwę, a jego ruch na tle gwiazd stałych jest najwolniejszy spośród wszystkich planet. Gdy na letnim niebie obserwujemy Jowisza, widać jak co rok zmienia swą pozycję, jak pędzi, jak poznaje coraz to nowe konstelacje. Saturn jest inny, jego ruch jest wolny, ale zauważalny, a konstelacje zmienia średnio raz na dwa i pół roku. To pewnie te obserwacje doprowadziły ludzi patrzących w niebo do stwierdzenia, że Saturn symbolizuje Czas, że jest tą osią, na której rozpostarte są dwa w stu-procentach-pełne zdarzenia krańcowe, jakimi są śmierć i narodziny, na której dostrzec również można zdarzenia progowe, czy kamienie milowe, których każdy w życiu ma co najwyżej kilkanaście.

Saturn pełni podobną rolę w technikach astrologicznych:

 • Astrologia urodzeniowa traktuje go jako planetę pokoleniową, a więc nie osobistą – czyli nie tą, którą łatwo można introspekcyjnie z własnej osobowości wyłowić. Saturn uważany jest tutaj za palec Losu, za karmę, czy jakieś ograniczenie na płaszczyźnie psychologicznej, które przeradza się w kompleks. Astrologia urodzeniowa przede wszystkim zwraca uwagę na:
   • jego napięciowe aspekty (koniunkcja, opozycja, kwadratura) do planet osobistych (Słońce, Księżyc, Wenus, Mars).
   • położenie Saturna w domach horoskopu, a przede wszystkim w domach kątowych (I, IV, VII, X).
 • Astrologia partnerska podchodzi do Saturna podobnie jak astrologia urodzeniowa. Tutaj również napięciowe aspekty do planet osobistych partnera, czy jego położenie w domach kątowych partnera wydaje się być szczególnie mocnym wyznacznikiem poczucia niesienia nadmiernego bagażu, jakie przynosi związek.
 • Astrologia prognostyczna bardzo często korzysta z narzędzia, jakim są tranzyty Saturna. Zajmiemy się nimi w następnym rozdziale.

Tranzyty Saturna w astrologii prognostycznej

Jedną z najlepiej udokumentowanych, a przez to wykorzystywanych technik astrologii prognostycznej, są tranzyty Saturna. Ich waga mierzona jest potrójnym występowaniem w życiu człowieka. Pełen obieg Saturna trwa około 29 lat, tak więc niewielu ludziom udaje się dożyć trzeciego pełnego domknięcia cyklu. Niesie to za sobą spore konsekwencje, gdyż jego kolejne przejścia przez domy mogą oznaczać rzeczy podobne do siebie, choć nie takie same. Za przykład niech posłużą dwie osoby:

 1. Marek, który ma Saturna w X domu,
 2. oraz Paweł, u którego Saturn znajduje się w domu IV.

U Marka Saturn będzie przebywał w X domu dwa razy: w okolicach 30 i 60 roku życia. To bardzo ważna informacja, gdyż pobyt Saturna w X domu z pewnością przyniesie mu pewien kompleks i uwieranie w sferze społecznych osiągnięć, przez co Marek będzie chciał się tego kompleksu pozbyć, co najprawdopodobniej doprowadzi go do sytuacji, w której po dwóch latach przebywania tranzytującego Saturna w tym domu Marek powinien coś ogólnie cenionego przez społeczeństwo osiągnąć. Może to być firma, może być kupno własnego mieszkania, ale nawet, jak to będzie kupno mieszkania, to przecież pieniądze na nie trzeba jakoś zdobyć, co nieodzownie wiąże się z dobrą sytuacją finansową.

Paweł, który ma Saturna w IV domu przeżyje podobne presje w okolicach 45 roku życia. Zasadnicza różnica między Markiem i Pawłem jest taka, że Marek będzie na górze w ciągu wieku produkcyjnego dwa razy, a Paweł (zakładając, że najlepszy wiek produkcyjny to 30-60 lat) tylko raz.

Drugą ważną rzeczą jest to, że zdarzenia, jakie przyniesie przejście Saturna przez X dom będą uzależnione od wieku. I tak w okolicach 30 roku życia będziemy kombinowali w kierunku założenia własnej firmy, czy zagnieżdżenia się na silnej pozycji w jakiejś korporacji, a w okolicach 60 roku życia będzie nas pociągała polityka, czy inne ogólnospołecznie przydatne działania.

Na tym przykładzie widać, że wolny ruch Saturna skłania nas by w jego kolejnych przejściach przez ten sam fragment elewacji horoskopu szukać rzeczy podobnych, choć innych, bo nacechowanych wiekiem zainteresowanego. Zajmijmy się teraz dokładnym omówieniem technik prognostycznych związanych z jego tranzytami.

Tranzyty Saturna – techniki prognostyczne

Interpretacja, w tym również prognoza, astrologiczna w głównej mierze opiera się nie na zbieraniu informacji zawartych w horoskopie, lecz na odsiewaniu –innymi słowy wyławianiu – ważnych czynników horoskopu od mniej ważnych, które tylko zaciemniają obraz całości. Rozdział ten ma na celu dać praktyczne wskazówki związane z prognozowaniem za pomocą tranzytów Saturna. Poniższa lista pokrótce omawia, to co wydaje się być najważniejsze:

 • Daty stałe, czyli daty, które wynikają z ogólnych rytmów astrologicznych. Saturn domyka swój cykl w okolicach 29 i 58 roku; dzieje się tak w każdym horoskopie.
 • Tranzyty przez osie horoskopu wyznaczające daty, które wynikają z dokładnej godziny i miejsca urodzenia, która jest potrzebna do prawidłowego wykreślenia osi, a potem domów horoskopu.
 • Tranzyty przez planety osobiste (od Słońca do Marsa). Oddziaływania te wydają się być ważniejsze od tranzytów planet przez planety społeczne (Jowisz, Saturn) i transsaturniczne (Uran, Neptun, Pluton), dlatego należy je traktować oddzielnie.
 • Tranzyty Saturna przez domy, które wyznaczają około dwu i pół letnie oddziaływania wskazujące konkretną sferę życia, na którą przez ten czas powinniśmy zwrócić uwagę.
 • Aspekty tranzytującego Saturna przez dom do innych planet. Doświadczenie pokazuje, że interpretacja aspektu tranzytującego Saturna do innej planety powinna być oparta na znaczeniu domu, przez który Saturn tranzytuje, a następnie na znaczeniu aspektu.

Tyle jeśli chodzi o rzeczy, które wydają się być najważniejsze. W następnej części omówimy dokładnie wszystkie techniki prognostyczne wymienione w tym rozdziale.

Panto; Kabaty 20.06.2006 godz. 23:30