Cykle Saturna w naszym życiu

Cykle Saturna

Artykuł Łukasza Zygana omawiający indywidualne cykle Saturna, a zwłaszcza jego przejścia przez tzw. osie horoskopu jako wyznacznik przełomowych wydarzeń w życiu trzech znanych osób. Autor powołuje się na książkę Wojciecha Jóźwiaka "Astrologia samopoznania".

Ostatnio zacząłem wszędzie wokół mnie zauważać Saturna. Na wszelkiego rodzaju forach astrologicznych, na czatach, a także na kursie internetowym. Zauważyłem również, że powoli do mojego Immum Coeli zbliża się nieubłaganie planeta, która przez starożytnych uważana była za „wielkie nieszczęście” i jeszcze dzisiaj, w czasach, kiedy raczej panuje astrologia humanistyczna, przez niektórych planeta ta uważana jest za przyczynę wszelkiego rodzaju niepowodzeń i cierpień. Ja jednak wolałbym spojrzeć na Saturna inaczej, jako na coś, co pozwala nam na osiąganie co jakiś czas, w naszym mniej lub bardziej ciekawym życiu, tzw. punktów zwrotnych. Ostatnio trafiła również do moich rąk książka „Astrologia samopoznania” Wojciecha Jóźwiaka, który chyba jako pierwszy w bardzo przystępny sposób opisał efekty działania zarówno Saturna, jak i Jowisza na główne osie naszego horoskopu. Zainteresowały mnie przede wszystkim tranzyty samego Saturna i efekty, jakie może to wywoływać w naszym życiu i temu tematowi chciałbym poświęcić mój artykuł.

Przy opisie efektów przechodzenia Saturna przez osie, mimo wszystko tylko teoretycznych,  pozwoliłem sobie skorzystać z książki, o której już wspomniałem. Postanowiłem też sprawdzić na podstawie życiorysów kilku znanych na świecie, jak i w Polsce postaci, jaki wpływ w rzeczywistości na ich życie miały te tranzyty. Wybrałem do tego Adolfa Hitlera, Józefa Piłsudskiego i Muhammada Alego.

Przejście Saturna przez Ascendent

Przy przejściu przez Ascendent planeta schodzi pod horyzont, tego rodzaju tranzyt może więc się objawiać, szczególnie u ludzi, którzy żyli do tej pory w centrum uwagi i byli bardzo aktywni, poprzez pewne uspokojenie się, wycofanie do zwyczajnego życia, powrót przynajmniej na pewien czas do domu, na łono rodziny. Może też oznaczać wycofanie się przymusowe, nie do końca zgodne z naszą wolą, przymus wykonywania czynności, za którymi nie przepadamy i których, gdyby od nas to zależało, nie wykonywalibyśmy.

W przypadku Adolfa Hitlera przejście Saturna przez jego Ascendent miało miejsce w listopadzie 1923 r. W tym właśnie czasie miało miejsce wydarzenie zwane dzisiaj Puczem monachijskim, które zakończyło się aresztowaniem Hitlera i skazaniem go na 5 lat więzienia. Czasu tego jednak Hitler nie zmarnował. Osadzony w więzieniu w Landsbergu, napisał tam książkę Mein Kampf, w której sformułował program ruchu nazistowskiego. Książka ta stała się później, jak wszystkim wiadomo, swoistą „biblią” narodowych socjalistów.

Horoskop Adolfa Hitlera

Jeśli chodzi o Józefa Piłsudskiego, Saturn przechodził przez jego Ascendent w styczniu 1901 r. Miały wtedy miejsce zakrojone na szeroką skalę aresztowania i rewizje w domach osób podejrzewanych o działalność konspiracyjną. Piłsudski został aresztowany, lecz później udało mu się zbiec, co przysporzyło mu dodatkowego uznania.

Horoskop Józefa Piłsudskiego

Ponownie Saturn znalazł się na Ascendencie horoskopu Piłsudskiego w grudniu 1930 r. 4 grudnia 1930 Piłsudski zrezygnował ze stanowiska szefa rządu z przyczyn zdrowotnych. Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami najwyższych władz państwowych oświadczył, iż ma zamiar ograniczyć swe interwencje w sprawy państwa i ponownie skupić się na najbliższym mu wojsku.

Jeśli zaś chodzi o Muhammada Alego, kiedy Saturn przechodził po raz pierwszy przez jego Ascendent, Ali był już pod koniec swojej bokserskiej kariery. Miało to miejsce w sierpniu 1977 r. W lutym 1978 Ali stracił tytuł mistrza świata w boksie zawodowym, odzyskał go ponownie we wrześniu i postanowił zakończyć karierę w czerwcu 1979. Tutaj Saturn zadziałał więc z pewnym opóźnieniem.

Horoskop Muhammeda Ali

Jak widać na podstawie tych przykładów, przejście przez Ascendent rzeczywiście powodowało coś w rodzaju wycofania się, izolacji, nie zawsze z własnej woli. W wymienionych przeze mnie przypadkach o owej izolacji decydowała jakaś siła wyższa, ale też była to też konsekwencja wcześniejszych czynów. Izolacja umożliwiała też konstruktywne wykorzystanie owego czasu, nie skłaniała do bierności, a raczej do pewnego działania w cieniu.

Przejście Saturna przez IC

Następnym punktem, który należało by zbadać, jest Immum Coeli, czyli wierzchołek IV domu. Planeta, przechodząc przez niego, wywołuje zwiększenie się potrzeb społecznych. W człowieku zaczyna najczęściej narastać potrzeba kontaktów z innymi ludźmi, wyjścia na zewnątrz. Bardzo często objawia to się rozpoczęciem jakiegoś przedsięwzięcia np. działalności gospodarczej, założeniem firmy czy przystąpieniem do ruchu społecznego.

U Adolfa Hitlera Saturn przechodził przez IC jego horoskopu w styczniu 1933 r. 30 stycznia 1933 roku, dzięki poparciu sfer konserwatywnych, większości generalicji i czołowych przedstawicieli przemysłu i finansjery, został kanclerzem i stanął na czele koalicyjnego rządu.

Tranzytujący Saturn przechodził przez IC horoskopu Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy w marcu 1883 r. W tym przypadku objawiło się to długotrwałą chorobą jego matki, która zmarła we wrześniu 1884 r. Jak wiadomo, IC to wierzchołek domu IV, który odpowiada za nasze związki z domem rodzinnym, z rodzicami. Saturn potrafi działać na nas zatem także w taki sposób, jak na Piłsudskiego w wymienionym przeze mnie okresie jego życia, przysparzając długotrwałych cierpień, wymagających silnego charakteru i hartu ducha.

Drugie przejście przez IC to grudzień 1912. Był to czas, kiedy w Piłsudskim powoli narastała nadzieja na wymarzoną wielką wojnę między zaborcami, wojnę, w wyniku której Polska odzyskałaby niepodległość. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej  Piłsudski zaangażował się w organizowanie rozmaitych grup paramilitarnych w Galicji. W 1912 Piłsudski został wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. 1 grudnia 1912 w obliczu wybuchu I wojny bałkańskiej Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianowała go naczelnym komendantem sił wojskowych.

U Muhammada Alego Saturn przeszedł przez IC w listopadzie 1954. Za początek jego bokserskiej kariery uznawany jest październik 1954. Młodemu Cassiusowi Clay’owi (tak się wtedy nazywał) ukradziono rower. Policjantowi, którym –  jak się później okazało – był młody trener bokserski, powiedział, że ma dużą ochotę przyłożyć temu kto, to zrobił. Ten zaprosił go na trening i tak zaczęła się wielka przygoda z boksem przyszłego mistrza świata.

Kolejne przejście Saturna przez IC to wrzesień 1984. Kilka miesięcy wcześniej zdiagnozowano u niego syndrom Parkinsona. Ali jednak nie zrezygnował z aktywnego życia. Uczestniczył w wielu imprezach m.in. w 1985 jako sędzia – gość na Wrestlemanii, a także w znanej w USA imprezie Tournament of Roses Parade w 1988, upamiętniającej 200-lecie uchwalenia Konstytucji Amerykańskiej. Ali zapalał również znicz podczas Olimpiady w Atlancie w roku 1996.  

Na podstawie tych przykładów widać, że przejście przez IC oznacza najczęściej nowy początek w naszym życiu. Rozpoczyna się coś, co później ma odbicie w całym naszym życiu. Można powiedzieć, że do końca swoich dni ponosimy konsekwencje decyzji, które wtedy podjęliśmy. Jakiego rodzaju są to konsekwencje, zależy to wyłącznie od nas, sami bowiem je podejmujemy.

Przejście Saturna przez Descendent

 

Kolejny punkt to Descendent. Przy przejściu przez wierzchołek VII domu zaczynamy mieć ochotę na dokonanie czegoś wielkiego, na coś, czego do tej pory nie udało nam się osiągnąć. Przybywa nam powoli odwagi, zaczynamy pragnąć więcej swobody i niezależności. Możliwe jest tutaj podjęcie jakiś ryzykownych działań czy nawet postawienie wszystkiego na jedną kartę. Obowiązki i ograniczenia zaczynają nam przeszkadzać, uwierać i mamy wielką ochotę, aby się od nich uwolnić. Może to mieć czasami przykre skutki, bowiem nie kontrolujemy wtedy naszych działań i nie obawiamy się tego, co nas w ich efekcie spotka.

Saturn przechodził przez Descendent w horoskopie Hitlera w maju 1939 roku. 15 marca 1939 Hitler nakazał niemieckiej armii wkroczyć do Pragi i ogłosił tam, że Niemcy obejmują opieką Bohemię i Morawy, czyli Czechy. Później – 1 września –  nakazał wkroczyć Armii niemieckiej do Polski, czym rozpoczął największą do tej pory wojnę.

Jeśli chodzi o horoskop Józefa Piłsudskiego, przejście Saturna przez jego Descendent miało miejsce w czerwcu 1886 r. W marcu tego roku uczestniczył on w studenckiej demonstracji, znajdując się potem wśród ponad 150 zatrzymanych przez policję carską.

W horoskopie Muhammada Alego Saturn przeszedł przez wierzchołek VII domu w grudniu 1963 r. W lutym następnego roku zostaje on po raz pierwszy mistrzem świata, ogłasza przejście na islam i wstępuje do radykalnej organizacji the Nation of Islam, o której istnieniu dowiedział się już dwa lata wcześniej.

Podsumujmy, osoby, o których piszę, decydowały się na bardzo odważne kroki, których konsekwencje nie były im do końca znane. Niekiedy bardzo dużo ryzykowały, przekraczały prawo, ale robiły to też w imię pewnej idei, bo silnie wierzyły w słuszność swoich działań, robiły to też na pewno z własnej nieprzymuszonej woli.

Przejście Saturna przez MC

Ostatnim, czwartym punktem, który pozostał do zbadania, jest Medium Coeli. To punkt mówiący o naszych życiowych celach, które staramy się osiągnąć i realizować praktycznie przez całe nasze życie. Przejście tranzytującej planety przez ten punkt oznacza najczęściej  osiągnięcie końca realizacji danego celu, na który bardzo długo pracowaliśmy. Staraliśmy się go zaplanować i konsekwentnie realizować. Nie zawsze jednak musi to oznaczać, że osiągniemy to, co sobie założyliśmy. Możemy długo na coś pracować i bardzo się starać, jednak w pewnym momencie okazuje się, że efekt końcowy nie jest taki, jaki sobie założyliśmy i że nie jesteśmy z niego zadowoleni.

W przypadku Hitlera tranzytujący Saturn przechodził  przez jego Medium Coeli w sierpniu 1917 roku. W tym samym czasie przez ten punkt tranzytował Neptun. Obie planety wkrótce zaczęły retrogradować. Sam Neptun oddziaływał na Medium Coeli aż do czerwca 1919 r. 15 października Hitler przebywał w szpitalu częściowo oślepiony gazem musztardowym. Jak później sam przyznał, wtedy doszedł po raz pierwszy do wniosku, że jego celem jest ocalenie Niemiec.

Jeśli chodzi o Józefa Piłsudskiego, Saturn tranzytował jego MC po raz pierwszy w listopadzie 1896 roku. Przebywał on od maja do sierpnia tego roku w Londynie, jako przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej Wraz z nimi zaplanował przegłosowanie wniosku o poparcie przez delegatów walki niepodległościowej Polaków. Na pewno było to dla niego wyróżnienie, a nawet sukces, że został delegowany na tak poważny kongres, na którym mógł starać się coś zrobić dla odzyskania przez Polskę niepodległości; było to przecież dla niego najwyższym celem w tamtym okresie.

Po raz drugi Saturn przechodził przez jego MC w grudniu 1925. Pogarszająca się sytuacja polityczna kraju, kolejne upadające rządy sprawiły, że pod koniec 1925 Piłsudski zdecydował się wrócić do czynnego uprawiania polityki. Swój punkt kulminacyjny osiągnęło to, oczywiście, w maju 1926 roku, kiedy miało miejsce przejęcie przez niego władzy z pomocą wojska, zwane dzisiaj przewrotem majowym.

W przypadku Muhhamada Alego Saturn przechodził przez MC horoskopu urodzeniowego w marcu 1969. W 1967 roku Ali został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za sprzeciwienie się służbie wojskowej. Skutkiem wyroku była m.in. utrata tytułu mistrza świata boksu oraz licencji profesjonalnego boksera. Po wieloletnim procesie apelacyjnym wyrok ten został skasowany. Od 1967 do 1970 roku Ali pozostawał w niechcianej separacji z boksem, nie mógł opuszczać USA. W 1970 odzyskał licencje i wrócił na ring.

Z powyższych przykładów widać, że w momencie przechodzenia Saturna przez wierzchołek X domu miały miejsce niezwykle ważne wydarzenia w życiu naszych bohaterów, stanowiące ukoronowanie pewnego etapu ich kariery. Było to czasem osiągnięcie celu pośredniego, jak np. uczestnictwo w II Międzynarodówce albo ponowne przyznanie licencji bokserskiej, ale pozwalało to uwierzyć, że działania, których podjęli się nasi bohaterowie, przyniosły określony skutek i nie poszły na marne, że warto nadal walczyć o to, aby osiągnąć najwyższy cel.

Podsumowanie

Przejścia Saturna przez główne osie horoskopu urodzeniowego zawsze powodują wystąpienie jakiego ważnego i znaczącego wydarzenia w naszym życiu. Jest jednak tak, że jego wagę doceniamy dopiero po pewnym, niekiedy bardzo długim czasie. Dopiero wtedy bowiem jesteśmy w stanie spojrzeć na pewne wydarzenia z dystansem i docenić ich wagę. Mogą to także uczynić inni ludzie, którzy prześledzą życie danej osoby. Łatwiej jest z boku i z dalszej perspektywy wyłapać tzw. życiowe punkty zwrotne. Oczywiście, przejścia Saturna przez osie nie obejmują wszystkich ważnych wydarzeń z życia danej osoby, dla mnie ewidentnym na to przykładem jest np. przybycie Józefa Piłsudskiego 11 listopada do Polski, ale to już jest temat
na osobny artykuł.

Źródła

Wojciech Jóźwiak – „Astrologia samopoznania”
http://pl.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
http://www.ali.com

Polecane artykuły

http://www.taraka.pl/index.php?id=sat_00.htm
http://www.astrolabium.pl/content/view/228/5/Łukasz ZyganAutorem artykułu jest Łukasz Zygan. Na jego stronie internetowej - www.astrol.pl - można zapoznać się z  takimi systemami wiedzy jak astrologia, numerologia i Tarot. Można również zamówić różnego rodzaju horoskopy astrologiczne oraz portret numerologiczny.