Królewska Gwiazda Regulus

Mitologiczny Lew Nemejski został ujarzmiony przez Heraklesa, a czyn ten uwieczniono na niebie. Zaś gwieździe stałej Regulus, która stanowi najjaśniejszy punkt konstelacji Lwa, nadano szczególne znaczenie. Cor Leonis – czyli Serce Lwa – rządzi tym, co na niebie, a jej ważność wynika z bliskiego położenie względem ekliptyki.

Gwiazdy stałe

Gwiazdy stałe są używane w astrologii od tysięcy lat. Najczęściej wykorzystywane są w astrologii horalnej, mundalnej i elekcyjnej. Niektórzy astrolodzy zwracają na nie uwagę przy analizie horoskopów natalnych, gdzie z reguły sprawdza się ich koniunkcję lub opozycję (orb do 1-2º) do planet i osi horoskopu. Z interpretacyjnego punktu widzenia posiadają  naturę podobną do planet i takież przypisuje się im atrybuty. Przykładowo: gwiazdy stałe, którym przypisuje się podobieństwo do Wenus lub Jowisza, będą sygnifikatorami sukcesu i fortuny, a podobne do Saturna i Marsa mogą oznaczać trudności.

Gwiazd stałych jest bardzo dużo i tylko nieliczne z nich brane są pod uwagę - głównie te, które znajdują się blisko ekliptyki. Do tej grupy zalicza się tzw. Gwiazdy Królewskie, z pomocą których wyznaczało się kiedyś punkty równonocy i przesileń. Do Gwiazd Królewskich należą :

  • Regulus z gwiazdozbioru Lwa,
  • Fomahaut z gwiazdozbioru Ryb,
  • Alderbaran z gwiazdozbioru Byka,
  • i Antares z gwiazdozbioru Skorpiona.

Gwiazdozbiór Lwa

Szlachetnego lwa zawsze rozpatrywano jako stworzenie posiadające królewskie atrybuty, a sam gwiazdozbiór od starożytności wiązano z królewskością, wysoką pozycją i autorytetem. Dlatego większości znajdujących się tu gwiazd przypisuje się majestatyczność. Nawet dźwiękowi grzmotu, słyszanemu w okresie wędrówki Słońca przez gwiazdozbiór Lwa, przypisywano znaczenie nadciągającej śmierci jakiejś znamienitej osoby.

Gwiazdozbiór Lwa

Naturę tych gwiazd Ptolemeusz opisał w następujący sposób: dwie na głowie (m.in. Algenubi) działają podobnie jak Saturn, w mniejszym stopniu jak Mars; trzy na szyi (m.in. Adhafera i Al-Jabbah) działają podobnie jak Saturn, w mniejszym stopniu jak Merkury; jasna gwiazda w okolicach serca, zwana Regulus, działa jak Mars i Jowisz; gwiazdy na biodrze (m.in. Zosma i Denebola) wraz z gwiazdą na ogonie – jak Saturn i Wenus; gwiazdy na udach – jak Wenus, w mniejszym stopniu jak Merkury. Umieścił tu również gwiazdy zwane Coma Berenice, często przypisywane do gwiazdozbioru Panny, a będące sygnifikatorami ślepoty.

Warto dodać, że Gwiazdozbiór Lwa jest powiązany z hebrajską literą Kaph i 11 kartą wielkich arkanów, czyli Mocą, czy przez niektórych zwaną Siłą.

Regulus

Najjaśniejszą gwiazdą Lwa – tzw. Sercee Lwa, czyli Cor Leonis – jest Regulus. To potrójna gwiazda o białej barwie, która na kole ekliptyki znajduje się obecnie w 30º Lwa, a ze względu na ruch precesyjny przejdzie do znaku Panny w okolicach 2012 roku. Gwiazdę tę wiąże się z kamieniem szlachetnym – granitem, z rośliną – bylicą pospolitą i planetami – Marsem i Jowiszem. Stanowi jedną z czterech Królewskich Gwiazd starożytnej Persji (3000 lat p.n.e), dzięki której wyznaczano letnie przesilenie. Jako Strażnik Niebios kierowała wszystkimi sprawami na niebie i była uznawana za strażnika doglądającego inne gwiazdy.

Cor Leonis, czyli Serce Lwa. (Aspin, 1825)

Persowie uważali ją za Strażnika Północy, który związany był z ich mitologicznym królem Feridunem rządzącym całym światem. Był on dobrym i wielkim królem, który musiał odzyskać tron w wielkiej bitwie. Podobnie do Ozyrysa z mitologii egipskiej – uczył, niósł pokój, rozwijał cywilizację i był prawodawcą. Feridun będąc w podeszłym wieku postanowił podzielić swoje królestwo między trzech synów. Dwaj starsi chcąc powiększyć swój majątek napadli na młodszego brata i zamordowali go. Czyn ten wielce zasmucił króla, który chcąc się zemścić na synach rozpoczął wielką bitwę. Tak upadło królestwo i nastał koniec złotych dni Feriduna. Historia ta ma ogromne znaczenie, ponieważ ukazuje nam Regulusa nie tylko jako sygnifikatora sukcesu i chwały wojskowej. Osoba, w której horoskopie mocno zaznacza się wpływ Regulusa odnosi wielkie sukcesy, ale też staje w obliczu nemezys. Dla tej gwiazdy stałej ta nemezis to zemsta. Człowiek może osiągnąć wielki sukces w dowolnej dziedzinie, ale jeśli kiedykolwiek zniży się do aktu zemsty to straci siłę, wszelkie zaszczyty i pozycję w społeczeństwie.

Łacińska nazwa Regulus po raz pierwszy została zastosowana przez Kopernika, jako zdrobnienie od wcześniejszej formy Rex („Król”). Tę samą nazwę stosowali starożytni Babilończycy, choć sam gwiazdozbiór nazywali Wielkim Psem. Królewski tytuł pochodzi przypuszczalnie od luminacji gwiazdy i bliskości do przesilenia letniego w czasach starożytnych (w 2345 roku p.n.e. znajdowała się w okolicach 0º Raka). W starożytności nazywano ją różnie: w Babilonii Sharu, czyli Król; w Persji Miyan, czyli Centrum; wg Turków Masu czyli Heros; w Arabii Malikiyy czyli Królewski oraz Al Kalb al Asad czyli Serce Lwa.

Wcześni angielscy astrologowie uczynili Regulusa zwiastunem chwały, bogactwa i siły. Proclus napisał: „Serce Lwa jest nazwane przez niektórych ludzi „Gwiazdą Królewska”, a ci, którzy są pod nią urodzeni, mogą mieć królewski pochodzenie”. Lilly powiązał Cor Leonis ze szczodrością, uprzejmością, ambicjami i pożądaniem władzy. Uważał, że jej koniunkcja z Ascendentem, Medium Coeli, czy Światłami wskazuje na zwiększenie majątku, szczęście, wsparcie ze strony prominentnych osób, stałość celów, dobre samozarządzanie, ale też nagłe zmiany, hańbę i ostre choroby.

Wśród znanych osób, w których horoskopach gwiazda ta jest silnie podkreślona możemy wymienić:

  • Winston Churchill – koniunkcja z Księżycem,
  • Margaret Thatcher – koniunkcja z Księżycem,
  • Clint Eastwood – koniunkcja z MC,
  • Prince – koniunkcja z MC,
  • Lech Wałęsa – koniunkcja z Ascendentem,
  • Borys Szyc – koniunkcja z Ascendentem.

Znaczenie interpretacyjne

W horoskopie natalnym gwiazda Regulus, jako silna i gorąca, będzie zawsze widoczna. Bez względu na to, w jaki sposób łączy się z innymi elementami horoskopu, zawsze oznacza dążenie do sukcesu i spełnianie ambicji. Z drugiej zaś strony, oznacza łatwość mszczenia się, a co za tym idzie ciągłe wystawianie na próbę w tym względzie danej osoby. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, czy to gniewu czy zranienia, dokona się aktu zemsty, to straci się wszystko w życiu publicznym bądź prywatnym.

Według Ptolemeusza gwiazda ta ma naturę Marsa i Jowisza, według innych astrologów tylko Marsa, a według Alvidasa naturę Słońca w dobrym aspekcie z Uranem. Wobec powyższego przypisuje się jej: gwałtowność, destruktywność, krótkotrwałą sławę w wojsku zakończoną niepowodzeniem, sukces, wzniosłe ideały, siłę, duchowość, wielkoduszność, tolerancyjność, szczodrość, świadomość siły, ambicje, pożądanie władzy, niezależność. Nadaje królewskie cechy, szczerość, otwartość.

Na Ascendencie oznacza odwagę, szczerość, szczególnie jeśli dodatkowo występuje koniunkcja ze Słońcem, Księżycem, Jowiszem i Merkurym. Na Medium Coeli oznacza awans społeczny nawet z bardzo niskiej pozycji, karierę wojskową, kariera prawniczą, sukcesy w instytucjach państwowych, bankach. Wg tradycji osoby urodzone pod tą gwiazdą stają się władcami i dosięga ich sława. Regulus obecny w X domu może symbolizować królewskiego astrologa, zaś w koniunkcji z Marsem i Saturnem zwiastuje trudne wydarzenia: zamachy, zabójstwa, pucze, rewolucje, rewolty, demonstracje, detronizacje itp.

Szczegółowe znaczenie za Vivian Robson przedstawiono poniżej:

Na Ascendencie – wielki zaszczyt i bogactwo, wybitność, pęd do sukcesu, błyszczenia i łatwość w kroczeniu przez życie, zwycięstwo nad wrogami, gwałtowność i kłopoty, skandal, skłonność do zemsty.

Na Medium Coeli – zaszczyt, awans, duży majątek, wysokie stanowisko w Rządzie, sukces militarny. W koniunkcji ze Słońcem, Księżycem lub Jowiszem oznacza wielkie zaszczyty i wielki majątek.

Koniunkcja ze Słońcem – siła, władza, wielki wpływ na przyjaciół, zaszczyty i bogactwo, ale też gwałtowność, kłopoty, krótkotrwałe korzyści.

Koniunkcja z Księżycem – zainteresowanie okultyzmem, potężni przyjaciele, wysoka pozycja społeczna, siła, chwała, bogactwo, zagrożenie ze strony wrogów i fałszywych przyjaciół, zyski ze spekulacji, krótkotrwałe korzyści. Jeśli w momencie tej koniunkcji Słońce znajduje się w Bliźniętach i w koniunkcji z węzłem księżycowym północnym, lub jeśli Jowisz znajduje się w X domu w trygonie do Marsa a Słońce jest w koniunkcji z Głową Smoka to oznacza duży awans nawet z najniższych sfer społecznych do bardzo wysokich.

Koniunkcja z Merkurym – honorowość, sprawiedliwość, popularność, sława, zysk dzięki wysokiej pozycji, szczodrość nadmiernie wykorzystana przez przeciwników. Jeśli występuje heliakalny zachód tej gwiazdy to osoba może mścić się w starszym wieku i realizować zemstę poprzez słowo mówione lub pisane, tracać wszystko w ostatecznym rozrachunku.

Koniunkcja z Wenus – rozczarowania, nieoczekiwane wydarzenia, gwałtowność w związkach, problemy przez romanse.

Koniunkcja z Marsem – zaszczyt, sława, silna osobowość, wysoka pozycja społeczna, wysoka pozycja w dowództwie wojskowym.

Koniunkcja z Jowiszem – sława, awans (szczególnie w wojsku), sukces w Kościele.

Koniunkcja z Saturnem – sprawiedliwość, przyjaźń z duchowieństwem, sukces związany z Kościołem lub z prawem, ze szkolnictwem, bogactwo, zysk ze spekulacji, liczni znajomi i przyjaciele, wysoka pozycja, duma z domu i rodziny, dobre zdrowie, problemy z sercem pod koniec życia. W przypadku pozycji kątowej, a szczególnie wschodzenia lub górowania oznacza zaszczyt i społeczny kredyt zaufania. Dodatkowo w przypadku koniunkcji Marsa z Plejadami – gwałtowna śmierć.

Koniunkcja z Uranem – energiczność, ambicje, sukces, wysoka pozycja służbowa, pomyślne małżeństwo, powiązanie z religią dla celów businessowych, niesprawiedliwość i niehonorowość, korzyści własne, zyski ze spekulacji i znajomości, tendencje do wycofywania się i życia w odosobnieniu.

Koniunkcja z Neptunem – wybitny przywódca, prawodawca, dyplomata, silna osobowość, kontrolowanie innych, wpływowi przyjaciele, mało wrogów, harmonia domowa, naturalna śmierć w późnej starości.

Źródła

 


 

Opracowała: Agnieszka.