Nakszatry jako pasma oddziaływań gwiazd stałych

Nakszatry to księżycowy zodiak w astrologii wedyjskiej, który wynika z podziału koła na 27 równych odcinków po 13°20' każdy. Wedyjczycy mają dwa rodzaje podziału zodiaku. Pierwszy jest zbliżony do naszego, gdzie koło dzieli się na 12 odcinków po 30°. Są różne sposoby wyznaczania początku zodiaku gwiazdowego, ale najpopularniejszy, zwany Lahiri, polega na wyznaczeniu pozycji gwiazdy Spica, która wg tego systemu wyznacza 0° Wagi. Drugim, bardzo ważnym systemem podziału znaków zodiaku są właśnie Nakszatry, gdzie głównie sprawdza się położenie Księżyca.

Z jednej strony system ten opiera się na podziale koła na  27 części, ale  też  każda z tych części przyporządkowana jest do jakiejś gwiazdy stałej. Np. Nakszatra Rohini przyporządkowana jest do pięknego czerwonego Aldebarana w gwiazdozbiorze Byka, w którego celuje z łuku Orion. Wg Wedyjczyków Księżyc w Rohini daje człowieka namiętnego, żarliwego, kochającego dzieci, sztukę i muzykę, który przejawia materialistyczne podejście do życia. Z kolei Nakszatra Szatabisza wyznaczana jest przez gwiazdę Fomalhaut, która w astrologii zachodnioeuropejskiej uważana jest za jedną z czterech gwiazd królewskich. Zapewne dlatego Nakszatra, w której znajdował się Księżyc w momencie narodzin danej osoby, nazywana jest jej "gwiazdą narodzin".

Przygotowując niniejsze interpretacje korzystaliśmy ze źródeł w języku angielskim. W  języku polskim jest jak dotąd bardzo niewiele informacji na ten temat. Pewną trudność stanowiło więc tłumaczenie nazw Nakszatr, gdyż nie mieliśmy pewności co do dokładności i trafności angielskiego przekładu, zwłaszcza że niektóre nazwy występują w kilku wersjach. Mamy jednak nadzieję, że zamieszczone tu opisy przybliżą Wam choć trochę to niezwykle ciekawe zagadnienie.

UWAGA: Sprawdzając Nakszatry pamiętajcie, że stosujemy zodiak gwiazdowy, a nie tropikalny. W opublikowanych tu interpretacjach podajemy pozycje według zodiaku tropikalnego  - na żółto - i według zodiaku gwiazdowego - mniejszą czcionką poniżej.